Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2012

Televisionen över miljardgränsen - preliminära uppgifter om massmediemarknaden 2011

Massmediemarknadens tillväxt har under 2000-talet varit beroende främst av de elektroniska medierna. Televisionens, radions och webbmediernas sammanräknade omsättning har fördubblats. Tryckt media låg år 2011 bara knappt över nivån för år 2001 och inspelningsmarknaden sjönk förra året t.o.m. något under nivån för början av årtusendet.

Som helhet låg mediemarknaden år 2011 på samma nivå som året innan. Värdet av massmediemarknaden i Finland var totalt 4,3 miljarder euro.

Utveckling av massmediemarknaden, 2001=100

Elektroniska medier ökade alltjämt klart (+7 %) år 2011. Televisionen nådde för första gången gränsen på en miljard euro.

Tryckt media sjönk från året innan med 2 procent och inspelningsmedierna rentav med 10 procent. Videoinspelningarna visade den största minskningen (-15 %).

Massmediemarknaden i Finland 2010–2011

  2010 2011 2011 Förändring,
mn € mn € % % 2010-11
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 959 970 23 1
Övriga tidningar (3–1 dagar i veckan) 126 128 3 1
Gratistidningar 88 93 2 6
Tidskrifter 705 680 16 -4
Böcker1) 571 560 13 -2
Kataloger & direktreklam 298 260 6 -13
Grafiska medier totalt 2 747 2 691 63 -2
Television2) 970 1 030 24 6
Radio 55 60 1 10
Medier på internet 213 230 5 8
Elektroniska medier totalt 1 238 1 320 31 7
Fonogram 80 77 2 -4
Video 148 126 3 -15
Biografer 69 65 2 -5
Inspelningsmedier totalt 297 268 6 -10
Massmedier totalt 4 281 4 279 100 0
1) Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.
2) Inkl. också YLE public service-radioverksamheten
Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Förhandskalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri 09 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 24.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2011/jvie_2011_2012-05-24_tie_001_sv.html