Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2012

Televisio ylitti miljardin euron rajan - ennakkotiedot joukkoviestintämarkkinoista 2011

Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla ollut valtaosin sähköisen viestinnän varassa. Television, radion ja verkkomedian yhteenlaskettu liikevaihto on kaksinkertaistunut. Painettu viestintä oli vuonna 2011 vain niukasti vuoden 2001 tason yläpuolella ja tallennemarkkinat painuivat viime vuonna jopa hieman alle vuosituhannen alun tason.

Vuonna 2011 mediamarkkinat kokonaisuutena jäivät edellisvuoden tasolle. Suomen joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli yhteensä 4,3 miljardia euroa.

Joukkoviestinnän markkinakehitys, 2001=100

Sähköinen viestintä kasvoi edelleen selvästi (+ 7 %) vuonna 2011. Televisio ylitti ensimmäisen kerran miljardin euron rajan.

Painettu viestintä laski edellisvuodesta 2 prosenttia ja tallenneviestintä jopa 10 prosenttia. Videotallenteissa tapahtui suurin pudotus (- 15 %).

Joukkoviestintämarkkinat 2010 - 2011

2010 2011 2011 Muutos %
Milj. € Milj. € % 2010-11
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 959 970 23 1
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 126 128 3 1
Ilmaislehdet 88 93 2 6
Aikakauslehdet 705 680 16 -4
Kirjat1) 571 560 13 -2
Hakemistot & suoramainonta 298 260 6 -13
Painettu viestintä yhteensä 2 747 2 691 63 -2
Televisio2) 970 1 030 24 6
Radio 55 60 1 10
Verkkomedia 213 230 5 8
Sähköinen viestintä yhteensä 1 238 1 320 31 7
Äänitteet 80 77 2 -4
Video 148 126 3 -15
Elokuvateatterit 69 65 2 -5
Tallenneviestintä yhteensä 297 268 6 -10
Koko joukkoviestintä 4 281 4 279 100 0
1) Sisältää myös Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten off-line
multimediatallenteiden myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.
Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

Edellä esitetyt ennakkolaskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvuista on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä.

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri 09 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

 

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 24.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2011/jvie_2011_2012-05-24_tie_001_fi.html