Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2013

Joukkoviestinnän markkinatrendit ennallaan vuonna 2012

Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla ollut valtaosin sähköisen viestinnän varassa. Television, radion ja verkkomedian yhteenlasketut tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet. Kustannustoiminnan osuus joukkoviestintämarkkinoista on laskenut selvästi. Vuonna 2012 mediamarkkinoiden arvon kokonaiskehitys oli Tilastokeskuksen mukaan lievästi miinusmerkkinen. Euroista katosi parikymmentä miljoonaa (-0,5 %). Mediamarkkinoiden koko oli yhteensä noin 4,3 miljardia euroa.

Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista Suomessa 2000 - 2012 (%)

Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista Suomessa 2000 - 2012 (%)

Sähköisen viestinnän euromääräinen kasvu jatkui, mutta aiempaa selvästi hitaampana. Kustannustoiminnan tulot vähenivät noin kaksi prosenttia.

Sähköisen viestinnän selvin kasvaja oli internetmainonta (+ 10 %).

Televisiotoiminnassa kasvu jäi noin yhteen prosenttiin. Kustannustoiminnassa luvut olivat miinusmerkkisiä 1–3 kertaa viikossa ilmestyviä sanomalehtiä lukuun ottamatta.

Painettujen lehtien ilmoitustuotot laskivat selvästi. Tilausmyyntiä puolestaan haittasivat vuoden 2012 alussa voimaan tulleen lehtitilausten 9 prosentin arvonlisäverokannan myötä kohonneet tilaushinnat. Digitaalisten tuottojen osuus sanomalehtien kokonaismyynnistä oli Sanomalehtien Liiton tietojen mukaan vasta noin neljä prosenttia.

Elokuvateatterit saavuttivat trendin vastaisesti 20 prosentin tuottojen kasvun. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli ennätyksellisen korkea. Videotallenteiden myynnin selvä lasku puolestaan jatkui myös vuonna 2012 (- 11 %).

Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2011 - 2012, miljoonaa euroa

  2011
Milj €
2012
Milj. €
2012
%
Muutos %
2011 - 12
%
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 1) 1 001 996 23 -0,51
Muut sanomalehdet 1) 127 136 3 7,4
Ilmaislehdet 1) 83 76 2 -8,2
Aikakauslehdet 680 650 15 -4,4
Kirjat 1) 570 562 13 -1,4
Painetut hakemistot & suoramainonta 291 282 7 -3,1
Kustannustoiminta yhteensä 2 752 2 703 62 -1,8
Televisio 2) 1 028 1 039 24 1,1
Radio 60 58 1 -3,2
Internetmainonta 219 240 6 10,0
Sähköinen viestintä yhteensä 1 307 1 338 31 2,4
Äänitteet 1) 77 77 2 1,0
Video 144 128 3 -10,8
Elokuvateatterit 68 81 2 19,7
Tallenneviestintä yhteensä 288 287 7 -0,5
Koko joukkoviestintä 4 347 4 327 100 -0,5
1) Sisältää myös digitaalisen myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä.

Internetmainonta ja sanomalehdet sisältävät päällekkäisyyttä.


Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri 09 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2012/jvie_2012_2013-11-27_tie_001_fi.html