Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2014

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna 2013 oli yhteensä noin 4,1 miljardia euroa. Se oli lähes 150 miljoonaa euroa ja yli kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannustoiminnassa ja tallenneviestinnässä laskua oli 6 prosenttia. Sähköinen viestintä kasvoi kaksi prosenttia. Kustannustoiminnan osuus joukkoviestintämarkkinoista on laskenut vuosituhannen vaihteesta lähes 15 prosenttiyksiköllä.

Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista 2000 - 2013 (%)

Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista 2000 - 2013 (%)

Televisiota ja verkkomediamainontaa lukuun ottamatta vuosimuutokset olivat miinusmerkkisiä kaikilla joukkoviestinnän lohkoilla. Suurimmat pudotukset olivat päivälehdissä (-9 %) ja videotallenteissa (-11%). Aikakauslehdillä ilmoitustuottojen osuus on 2000-luvulla pudonnut 33 prosentista 20 prosenttiin. Päivälehdillä osuus on pudonnut 58 prosentista 47 prosenttiin. TNS Gallupin tietojen mukaan sanoma- ja aikakauslehtimainonta väheni noin 15 prosentilla vuonna 2013.

Joukkoviestintämarkkinat 2012 - 2013, miljoonaa euroa

  2012, Milj. € 2013, Milj. € 2013, % Muutos, 2012-13, %
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 1) 996 911 22 -9
Muut sanomalehdet 1) 136 132 3 -3
Ilmaislehdet 1) 76 73 2 -4
Aikakauslehdet 650 610 15 -6
Kirjat 1) 563 554 13 -2
Suoramainonta 224 207 5 -8
Kustannustoiminta yhteensä 2 646 2 487 60 -6
Televisio 2) 1 055 1 075 26 2
Radio 58 55 1 -5
Internetmainonta 222 238 6 7
Sähköinen viestintä yhteensä 1 336 1 368 33 2
Äänitteet 1) 77 77 2 -1
Video 124 110 3 -11
Elokuvateatterit 81 77 2 -4
Tallenneviestintä yhteensä 282 264 6 -6
Koko joukkoviestintä 4 263 4 119 100 -3
1) Sisältää myös digitaalisen myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Internetmainonta ja sanomalehdet sisältävät jonkin verran päällekkäisyyttä.


Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri 029 551 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2013/jvie_2013_2014-11-25_tie_001_fi.html