Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.12.2015

Videotallenteiden myynti romahti

Joukkoviestintämarkkinoiden arvo laski edelleen hieman alle 4 miljardiin euroon vuonna 2014. Se oli noin 140 miljoonaa euroa eli kolmisen prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna

Tallennemarkkinoiden arvosta katosi lähes viidennes. Videotallennemarkkinat supistuivat jopa noin kolmanneksella ja äänitemyyntikin laski 14 prosenttia. Videotallenteiden myynnin romahdusta selittänee tilausvideopalveluiden, kuten Netflix, nopea yleistyminen.

Joukkoviestintämarkkinat 2013 - 2014, miljoonaa euroa

2013, Milj. € 2014, Milj. € 2014, % Muutos, 2013-14, %
Päivälehdet (7–4–päiväiset) 1) 911 874 22 -4
Muut sanomalehdet 1) 132 130 3 -2
Ilmaislehdet 1) 73 73 2 0
Aikakauslehdet 1) 610 550 14 -10
Kirjat 1) 554 548 14 -1
Suoramainonta 207 179 5 -14
Kustannustoiminta yhtensä 2 487 2 353 59 -5
Televisio 2) 1 075 1 088 27 1
Radio 55 60 2 8
Internetmainonta 239 265 7 11
Sähköinen viestintä yhteensä 1 369 1 413 36 3
Äänitteet 1) 67 58 1 -14
Video 110 75 2 -32
Elokuvateatterit 77 75 2 -3
Tallenneviestintä yhteensä 255 208 5 -19
Koko joukkoviestintä 4 111 3 974 100 -3
1) Sisältää myös digitaalisen myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Sähköinen viestintä kasvoi kolme prosenttia. Suhteellisesti eniten kasvoi verkkomainonta, joka kasvoi 11 prosentilla. Sähköisen viestinnän osuus mediamarkkinoista on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut alle viidenneksestä (18 %) yli kolmasosaan (36 %). Kustannustoiminnassa laskua edellisvuoteen verrattuna tuli 5 prosenttia.

Sähköisen viestinnän markkinoiden arvo on miltei kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Kustannustoiminnan ja erityisesti tallennemarkkinoiden arvo on jo usean vuoden ajan ollut selvässä laskussa.

Joukkoviestinnän markkinakehitys 2004 - 2014, 2004=100

Joukkoviestinnän markkinakehitys 2004 - 2014, 2004=100

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Internetmainonta ja muut mediaryhmät sisältävät jonkin verran päällekkäisyyttä.


Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Sauri 029 551 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2014/jvie_2014_2015-12-04_tie_001_fi.html