Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.11.2017

Joukkoviestintämarkkinoilla hienoista kasvua

Joukkoviestintämarkkinat kasvoivat hieman vuonna 2016. Joukkoviestintämarkkinoiden arvo oli noin 3,8 miljardia euroa. Markkinoiden arvo kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,2 prosenttia eli runsaat 40 miljoonaa euroa.

Joukkoviestintämarkkinat 2015 - 2016, miljoonaa euroa

  2015 2016 2016 Muutos
Milj. € Milj. € % 2015-16
Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 1) 830 807 21,2 -2,8
Muut sanomalehdet 1) 132 135 3,6 2,3
Ilmaislehdet 1) 71 68 1,8 -5,1
Aikakauslehdet 1) 505 490 12,9 -3,0
Kirjat 1) 570 604 15,9 6,0
Kustannustoiminta yhteensä 2 108 2 104 55,3 -0,2
Televisio 2) 1 073 1 097 28,8 2,2
Radio 63 64 1,7 2,8
Internetmainonta 286 324 8,5 13,4
Sähköinen viestintä yhteensä 1 422 1 486 39,1 4,5
Äänitteet 1) 58 59 1,6 1,6
Video 78 59 1,6 -24,4
Elokuvateatterit 94 96 2,5 1,9
Tallenneviestintä yhteensä 231 214 5,6 -7,1
Koko joukkoviestintä 3 760 3 804 100,0 1,2
1) Sisältää myös digitaalisen myynnin.
2) Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.

Joukkoviestintämarkkinat supistuivat vuosien 2012–2015 aikana.

Vuonna 2016 useimmilla joukkoviestinnän toimialoilla tulos laski tai nousi maltillisesti edelliseen vuoteen nähden. Voimakkainta kasvu oli nettimainonnassa (+13 %) ja kirjamyynnissä (+6 %). Suurinta pudotus oli videotallenteiden myynnissä ja vuokrauksessa (-24 %) sekä ilmaisilla kaupunkilehdillä (-5 %).

Pidemmän aikavälin tarkastelu tuo ilmi mediamarkkinoiden murroksen, jossa sähköisen viestinnän arvo on kasvanut ja kustannustoiminnan arvo laskenut. Kustannustoimintaa ja sähköistä viestintää selvästi pienemmän tallenneviestintämarkkinan arvo on sekin supistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka elokuvateatterien lippu- ja mainosmyynti onkin kasvanut.

Kustannusala on edelleen volyymiltaan selvästi suurin sektori Suomen mediamarkkinoilla.

Eri sektorien osuudet joukkoviestintämarkkinoiden volyymista 1997–2016 (%)

Eri sektorien osuudet joukkoviestintämarkkinoiden volyymista 1997–2016 (%)

Edellä esitetyt laskelmat joukkoviestintämarkkinoista ovat loppukäyttäjätasoisia: esimerkiksi sanomalehtimarkkinoiden kokoa kuvaava luku muodostuu lehtien vähittäishintaisesta tilaus- ja irtonumeromyynnistä sekä mainostuloista. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, mutta eivät vientiä. Internetmainonta ja muut mediaryhmät sisältävät jonkin verran päällekkäisyyttä.


Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Saarenmaa 029 551 3517, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (233,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2016/jvie_2016_2017-11-24_tie_001_fi.html