Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Sanomalehtien tuottojakaumat 2000 - 2017, %

Vuosi Päivälehdet Muut sanomalehdet
Ilmoittelu Tilaukset ja
irtonumerot
Ilmoittelu Tilaukset ja
irtonumerot
2000 58 42 59 41
2001 56 44 57 43
2002 54 46 54 46
2003 53 47 53 47
2004 53 47 54 46
2005 54 47 53 47
2006 55 45 53 47
2007 55 45 53 47
2008 55 45 54 46
2009 48 52 52 48
2010 49 51 51 49
2011 52 48 50 50
2012 50 50 51 49
2013 47 53 48 52
2014 45 55 48 52
2015 45 55 46 54
2016 45 55 46 54
2017 44 56 47 53
Vuoteen 2009 asti vain tuotot painetuista lehdistä. Verkkojulkaisujen tuotot sisältyvät vuodesta 2010 lähtien.
Ilmoittelu sisältää varsinaisen mainonnan lisäksi myös luokitellun ilmoittelun kokonaisuudessaan.
Huom. Tietoja on korjattu heinäkuussa 2018: harvemmin ilmestyvien sanomalehtien (muut sanomalehdet) tuottojakauma oli aiemmin ilmaistu virheellisesti vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta.
Lähde: Sanomalehtien Liitto

Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Saarenmaa 029 551 3517, joukkoviestimet.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Joukkoviestintä [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-6329. 2017, Liitetaulukko 2. Sanomalehtien tuottojakaumat 2000 - 2017, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jvie/2017/jvie_2017_2018-11-23_tau_002_fi.html