Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Neljännesvuosittaista raportointia säätelevä EU-asetus tuli voimaan vuonna 2004. Tilasto sisältää julkisyhteisöjen velan vuosineljänneksen lopussa jakautuen alasektoreittain valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velkataseisiin. Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain poikkeaa rahoitustilinpidon mukaisesta julkisyhteisöjen velasta määritelmällisesti siten, että julkisyhteisöjen velka on nimellishintainen ja käsittää ainoastaan käteisrahan ja talletukset, arvopaperit sekä lainat. Lisäksi julkisyhteisöjen velka on sulautettu velka, eli siitä on poistettu alasektoreiden väliset velkaerät. Tästä syystä julkisyhteisöjen (S13) velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Tilastossa julkaistaan tietoja myös valtion antamista takauksista. Valtion takaustietoihin sisältyvät sellaiset takaukset, joista valtio vastaa tai joita annetaan sen puolesta. Tämä poikkeaa muusta tilastosta siinä, että tiedot sisältävät vain valtion vastuulla olevat annetut takaukset. Muista julkisyhteisöistä myös paikallishallintosektori antaa Suomessa takauksia, mutta ne eivät ole tämän tilaston piirissä. Taulukko valtion takauksista sisältää sektorikohtaista tietoa valtion, valtion liikelaitosten ja erityisluottolaitosten myöntämistä uusista valtion takauksista, poistuneista takauksista, takauskannasta, maksetuista korvauksista, takaisinperintätuotoista ja takausmaksutuloista.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyev/meta.html