Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.4.2006

Socialskyddsfondernas finansiella tillgångar 94 miljarder euro i slutet av år 2005

Det är nu möjligt att få information om socialskyddsfondernas och övriga offentliga samfunds finansiella tillgångar och skulder också kvartalsvis, när Statistikcentralen börjar publicera kvartalsstatistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper på sina webbsidor. Den nya statistiken innehåller den offentliga sektorns skulder och finansiella fordringar samt de finansiella transaktioner som hänför sig till dem fördelade på objekt. Statistiken grundar sig på EU-förordning.

Uppgifterna om den offentliga sektorns finansräkenskaper har sammanställts kvartalsvis fr.o.m. det sista kvartalet år 1998. Nu publiceras för första gången hela den befintliga tidsserien, vars nyaste uppgifter är från det sista kvartalet år 2005. De uppgifter som nu publiceras sammanfaller med årsräkenskaperna. Årsuppgifterna finns på webbsidorna inom ämnesområdet Nationalräkenskaper. Uppgifterna för årets sista kvartal färdigställs med tre månaders eftersläpning, men särskilt kvartalsuppgifterna om kommunerna och socialskyddsfonderna kommer att preciseras på hösten i samband med att årsuppgifterna sammanställs.

Uppgifterna rapporteras till Eurostat och Europeiska centralbanken med tre månaders eftersläpning. Efter det finns de gratis tillgängliga också på Statistikcentralens webbsidor på den offentliga sektorns ämnesområde. Eurostat kommer att publicera vissa uppgifter i kvartalsstatistiken över den offentliga sektorns finansräkenskaper på sina egna webbsidor redan i år och har för avsikt att gradvis bredda uppgiftsinnehållet i framtiden. Det kommer då att vara möjligt att också kvartalsvis få jämförbara uppgifter om EU-medlemsländernas finansräkenskaper inom den offentliga sektorn.

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2005/04/jyrt_2005_04_2006-04-07_tie_001_sv.html