Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 7.4.2006

Sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat 94 miljardia euroa vuoden 2005 lopussa

Sosiaaliturvarahastojen ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusvarallisuudesta ja veloista on nyt mahdollista saada tietoa myös neljännesvuosittain, kun Tilastokeskus alkaa julkaista julkisyhteisöjen rahoitustilinpidon neljännesvuositilastoja internetsivuillaan. Uusi tilasto sisältää julkisyhteisöjen velka- ja rahoitusvarallisuustaseet sekä rahoitustaloustoimet vaateittain jaoteltuina. Tilasto perustuu EU:n asetukseen.

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotiedot on laadittu neljännesvuosittain vuoden 1998 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Nyt julkaistaan ensimmäistä kertaa koko olemassa oleva aikasarja, jonka uusimmat tiedot ovat vuoden 2005 viimeiseltä neljännekseltä. Nyt julkaistavan tilaston tiedot ovat yhtenevät vuosirahoitustilinpidon kanssa. Vuositiedot on saatavilla Kansantalous-aihealueen sivustolla. Vuoden viimeisen neljänneksen tiedot valmistuvat kolmen kuukauden viiveellä, mutta erityisesti kuntien ja sosiaaliturvarahastojen neljännestiedot tarkentuvat syksyllä vuositietojen valmistumisen yhteydessä.

Tiedot raportoidaan Eurostatille ja Euroopan keskuspankille kolmen kuukauden viipeellä, minkä jälkeen ne on maksutta saatavissa myös Tilastokeskuksen internetsivuilta julkisen talouden aihealueelta. Eurostat tulee julkaisemaan joitakin julkisyhteisöjen rahoitustilinpidon neljännesvuositilastojen lukuja omilla internetsivuillaan jo tämän vuoden aikana, ja sen tarkoituksena on laajentaa tietosisältöä asteittain jatkossa. Tällöin Eurostatin sivuilta on mahdollista saada vertailukelpoista tietoa Euroopan unionin jäsenmaiden julkisyhteisöjen rahoitustilinpidosta myös neljännesvuosittain.

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 7.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2005/04/jyrt_2005_04_2006-04-07_tie_001.html