Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.4.2007

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 115 miljarder euro i slutet av år 2006

Korrigering till publikationen Den offentliga sektorns finansräkenskaper som utkom 5.4.2007. Den sista meningen i det första stycket har korrigerats.*

Den offentliga sektorns sammanräknade finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under det sista kvartalet år 2006 och uppgick i slutet av året till 115 miljarder euro. Från det tredje kvartalet ökade de finansiella tillgångarna 9,7 miljarder euro mer än skulderna. Socialskyddsfondernas andel av ökningen av nettotillgångarna var 6,7 miljarder och statens 3,2 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, nettotillgångar minskade något.*

Arbetspensionsanstalterna ökade sina utländska värdepappersportföljer under det sista kvartalet år 2006. Mest ökade placeringar i fondandelar. I fondandelar strömmade nytt kapital för 1,4 miljarder euro. Under det sista kvartalet sålde staten egendom för omkring 1,2 miljarder euro, men i och med att aktiekurserna gick upp ökade dock värdet på aktietillgångarna med 2,8 miljarder euro jämfört med det föregående kvartalet.

Statens aktier och andelar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 10.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/04/jyrt_2006_04_2007-04-05_tie_001_sv.html