Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 5.4.2007

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat 115 miljardia euroa vuoden 2006 lopussa

Korjaus 5.4.2007 ilmestyneeseen Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito -julkistukseen. Ensimmäisen kappaleen viimeinen virke on korjattu.*

Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu nettorahoitusvarallisuus jatkoi kasvuaan vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ollen vuoden lopussa 115 miljardia euroa. Rahoitusvarat kasvoivat kolmannesta neljänneksestä 9,7 miljardia euroa velkoja enemmän. Nettovarallisuuden kasvusta sosiaaliturvarahastojen osuus oli 6,7 miljardia ja valtion 3,2 miljardia euroa. Paikallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien nettovarallisuus pieneni jonkin verran.*

Työeläkelaitokset kasvattivat ulkomaisia arvopaperisalkkujaan 2006 viimeisellä neljänneksellä. Eniten lisääntyivät sijoitukset rahasto-osuuksiin, joihin virtasi uutta pääomaa 1,4 miljardia euroa. Valtio myi omaisuuttaan viimeisellä neljänneksellä noin 1,2 miljardin euron edestä, mutta osakkeiden yleisen kurssinousun myötä osakevarallisuuden arvo kasvoi kuitenkin 2,8 miljardia euroa edelliseen neljännekseen verrattuna.

Valtion osakkeet ja osuudet

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 10.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2006/04/jyrt_2006_04_2007-04-05_tie_001.html