Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.4.2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar sjönk med 4 miljarder euro under det sista kvartalet 2007

Den offentliga sektorns totala finansiella nettotillgångar sjönk med 4 miljarder euro under det fjärde kvartalet 2007. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar sjönk mest, med 2,1 miljarder euro, medan både statens och kommunsektorns finansiella nettotillgångar sjönk med 0,9 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella fordringar ökade dock med 1,7 miljarder, vilket berodde på att statens finansiella tillgångar ökade med 3,9 miljarder euro, medan socialskyddsfondernas tillgångar minskade med 1,7 miljarder och kommunernas med 0,5 miljarder euro. Statsskulden enligt finansräkenskaper ökade med 4,8 miljarder euro, kommunernas med 0,5 miljarder euro och socialskyddsfondernas med 0,4 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder) har ökat nästan utan undantag fr.o.m. det andra kvartalet år 2003. Trots aktiekursnedgången i slutet av år 2007 låg den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar på 127 miljarder euro på en klart högre nivå än under tidigare år: i slutet av år 2006 och år 2005 var de 112,5 miljarder resp. 90,8 miljarder euro. Socialskyddsfondernas starka finansiella ställning har bibehållit den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar på en positiv nivå under hela tidsserien. Också statens finansiella nettotillgångar har varit positiva fr.o.m. det första kvartalet år 2006.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar efter kvartal 1998-2007

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2007/04/jyrt_2007_04_2008-04-04_tie_001_sv.html