Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.4.2008

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus laski 4 miljardia euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu nettorahoitusvarallisuus laski 4 miljardia euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuus pieneni eniten, 2,1 miljardia euroa, kun valtion ja kuntasektorin nettorahoitusvarallisuus laski molemmilla 0,9 miljardin euron verran. Julkisyhteisöjen rahoitussaamiset kasvoivat kuitenkin 1,7 miljardia, mikä johtui valtion rahoitusvarallisuuden kasvusta 3,9 miljardilla eurolla, kun taas sosiaaliturvarahastojen varallisuus pieneni 1,7 miljardin ja kuntien 0,5 miljardin euron verran. Vastaavasti rahoitustilinpidon mukainen valtion velka kasvoi 4,8 miljardia euroa, kuntien 0,5 ja sosiaaliturvarahastojen 0,4 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarallisuuden ja velkojen erotus) on kasvanut lähes poikkeuksetta vuoden 2003 toisesta neljänneksestä lähtien. Vuoden 2007 lopun osakekurssien laskusta huolimatta julkisyhteisöjen 127 miljardin euron nettorahoitusvarallisuus oli vuonna 2007 aikaisempia vuosia selvästi korkeammalla tasolla: vuoden 2006 lopussa se oli 112,5 miljardia ja vuoden 2005 lopussa 90,8 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastojen vahva rahoitusasema on pitänyt julkisyhteisöjen nettovarallisuuden positiivisena koko aikasarjan ajan, ja myös valtion nettorahoitusvarallisuus on ollut positiivinen vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Julkisyhteisöjen nettovarallisuus neljänneksittäin 1998-2007

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja:, Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 4.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2007/04/jyrt_2007_04_2008-04-04_tie_001.html