Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 4.7.2008

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus jatkoi laskuaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus kääntyi laskuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja jatkoi laskuaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 miljardilla eurolla 121,9 miljardiin euroon. Valtion nettorahoitusvarallisuus pieneni 3,9 miljardilla eurolla ja sosiaaliturvarahastojen 2,1 miljardilla eurolla. Valtion ja sosiaaliturvarahastojen nettovarallisuuden laskuun vaikutti erityisesti osakemarkkinoiden epäsuotuisan kurssikehityksen aiheuttamat hallussapitotappiot. Paikallishallinnon nettorahoitusvarallisuudessa ei tapahtunut juurikaan muutosta edelliseen neljännekseen verrattuna.

Osakekurssien negatiivisen kehityksen seurauksena julkisyhteisöjen osakkeiden ja muiden osuuksien markkina-arvo pieneni 7,7 miljardia euroa vaikka samaan aikaan julkisyhteisöt sijoittivat 2,4 miljardia euroa lisää osakkeisiin. Työeläkelaitokset ovat kasvattaneet jo pitkään omistustaan ulkomaisissa rahastoissa. Niissä oli vuosineljänneksen lopussa sijoitettuna jo lähes 40 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Työeläkelaitosten osakkeet ja osuudet 1998-2008

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Lisätietoja: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 4.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/01/jyrt_2008_01_2008-07-04_tie_001.html