Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.12.2008

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar minskade under det tredje kvartalet 2008

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar minskade med rentav 20 miljarder euro under juli-september. De snabbt sjunkande aktiekurserna, som är en följd av att finanskrisen blivit allvarligare, ledde till att i synnerhet statens och arbetspensionsanstalternas aktieportföljer krympte. De finansiella tillgångarna minskade också på grund av betydande amortering av statsskulden. Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (finansiella tillgångar subtraherat med skulder) uppgick till 114 miljarder euro i slutet av september, vilket är 14 miljarder mindre än i juni.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar har minskat sedan början av året med närmare 9 miljarder euro. I slutet av september sjönk deras värde till samma nivå som två år tidigare, dvs. till 104 miljarder euro. Minskningen berodde till stor del på kapitalförluster när det gäller aktie och -fondplaceringar, vilka uppgick till 12 miljarder euro. Också värdet på statens innehav av aktier minskade samtidigt med drygt 9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld minskade med drygt 7 miljarder euro under det tredje kvartalet. Största delen av minskningen berodde på amortering av statsskulden.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Den offentliga sektorns finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/03/jyrt_2008_03_2008-12-19_tie_001_sv.html