Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.12.2008

Julkisyhteisöjen rahoitusvarat kutistuivat vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen rahoitusvarat vähenivät peräti 20 miljardilla eurolla heinä-syyskuun aikana. Finanssikriisin syvenemisen myötä kiihtynyt osakekurssien lasku johti etenkin valtion ja työeläkelaitosten osakesalkkujen kutistumiseen. Kassavaroja vähensi myös valtion velan merkittävä 6 miljardin euron kuoletus. Julkisyhteisöjen nettomääräinen rahoitusvarallisuus eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli syyskuun lopussa 114 miljardia euroa, mikä on 14 miljardia vähemmän kuin kesäkuussa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat ovat vähentyneet vuoden alusta lukien lähes 9 miljardia euroa. Syyskuun lopussa niiden arvo putosi kahden vuoden takaiselle tasolle, 104 miljardiin euroon. Pudotus johtui pitkälti osake- ja rahastosijoitusten hallussapitotappioista, joita kertyi 12 miljardia euroa. Myös valtion osakeomistusten arvo pieneni samana aikana runsaat 9 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 19.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2008/03/jyrt_2008_03_2008-12-19_tie_001.html