Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.4.2009

Julkisyhteisöjen rahoitusvarat jatkoivat pienenemistään vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarallisuuden ja velkojen erotus) jatkoi laskuaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, mikä oli pitkälti seurausta osakekurssien voimakkaan laskun aiheuttamista hallussapitotappioista. Nettorahoitusvarat vähenivät 20,2 miljardilla eurolla loka-joulukuun aikana laskien julkisyhteisöjen nettovarallisuuden 93,6 miljardiin euroon. Valtion nettovarat laskivat 9,5 miljardia euroa, sosiaaliturvarahastojen 9,0 ja paikallishallinnon 1,8 miljardia euroa.

Rahoitustilinpidon mukainen valtion kokonaisvelka kasvoi 9,0 miljardia vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvattaen valtion kokonaisvelan 62 miljardiin euroon. Valtion velan kasvusta 4,9 miljardia tuli lyhytaikaisen velan kasvusta. Kuntien velka kasvoi samana aikana 18 miljardiin, jossa oli lisäystä 0,7 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus kasvoi lähes poikkeuksetta vuodesta 2003 lähtien, mutta kääntyi laskuun vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2008 aikana julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus pieneni peräti 34 miljardia euroa. Valtion nettorahoitusvarallisuus oli positiivinen vuoden 2006 alusta lähtien, mutta se kääntyi 0,6 miljardia negatiiviseksi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Sosiaaliturvarahastojen ansiosta Suomen julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus on kuitenkin edelleen varsin suuri verrattuna muihin EU-maihin.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat ovat vähentyneet vuoden alusta lukien lähes 18 miljardia euroa. Vuoden lopussa niiden arvo putosi kolmen vuoden takaiselle tasolle, 91 miljardiin euroon. Pudotus johtui pitkälti osake- ja rahastosijoitusten hallussapitotappioista, joita kertyi lähes 20 miljardia euroa. Myös valtion osakeomistusten arvo pieneni vuoden aikana lähes 15 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.04.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/04/jyrt_2008_04_2009-04-08_tie_001_fi.html