Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar var stigande under tredje kvartalet år 2009

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (differensen mellan finansiella tillgångar och skulder) ökade med 7,3 miljarder euro till 107 miljarder euro under det tredje kvartalet år 2009. Till ökningen av de finansiella nettotillgångarna bidrog främst uppgången i aktiekurserna.

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar uppgick i slutet av kvartalet till 106,2 miljarder euro. Ökningen jämfört med föregående kvartal var 7,1 miljarder euro. Socialskyddsfondernas innehav av aktier och fonder hade ett marknadsvärde på 50 miljarder euro i slutet av kvartalet. Under kvartalet placerade socialskyddsfonderna ytterligare 2,8 miljarder euro i aktier och samtidigt uppkom kapitalvinster på 4,6 miljoner euro från aktieplaceringar. Under årets andra och tredje kvartal har isynnerhet arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar vänt klart uppåt.

Kommunernas och samkommunernas skuldsättning fortsatte. Kommunernas och samkommunernas finansiella tillgångar sjönk under det tredje kvartalet med 0,1 miljarder. Jämfört med situationen året innan har deras finansiella nettotillgångar minskat med 2,6 miljarder euro.

Trots ökningen av de finansiella tillgångarna var statens skulder 1,3 miljarder euro större än tillgångarna i slutet av det tredje kvartalet. Statens totala skuld till marknadspris steg under juli–september med 6,4 miljarder till 67,5 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2009/03/jyrt_2009_03_2009-12-18_tie_001_sv.html