Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2010

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 108 miljarder euro i slutet av år 2009

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av år 2009 till 108 miljarder euro, vilket är 1,2 miljarder euro mindre än i slutet av september. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar ökade under september–december med 3,4 miljarder euro, men statens finansiella nettotillgångar minskade med 3,7 och kommunernas med 1,0 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns skulder ökade mer än tillgångarna under oktober–december. Den offentliga sektorns finansiella tillgångar ökade med 5,6 miljarder, vilket berodde på att statens finansiella tillgångar ökade med 2,9 miljarder euro. Socialskyddsfondernas tillgångar åter ökade med 3,0 miljarder och kommunernas minskade med 0,2 miljarder euro. Statens skuld enligt finansräkenskaperna ökade under det sista kvartalet med 6,6 miljarder euro och lokalförvaltningens med 0,7 miljarder euro, medan socialskyddsfondernas skuld minskade med 0,4 miljarder euro.

På grund av det kraftiga uppsvinget på aktiemarknaden fr.o.m. mars blev år 2009 ett exceptionellt gynnsamt placeringsår för arbetspensionsanstalterna. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar fortsatte att öka också under årets sista kvartal till följd av de stigande aktiekurserna och i slutet av året uppgick de till totalt 122,6 miljarder euro. ArPL-återlåningen var fortsättningsvis kraftig under det första och andra kvartalet år 2009, men avtog under det tredje och fjärde kvartalet, då förtroendet för penningmarknaden återställdes och kreditgivningen med företagslån normaliserades.

I tidsserien för statistiken har motsvarande ändringar gjorts som i årsuppgifterna för nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna, som publicerades i januari 2010. Den mest betydande ändringen är omklassificeringen av Statens pensionsfond från statlig sektor till arbetspensionsanstalter. Ändringen minskade statens och ökade arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar. Dessutom ökade statens skuld något i och med ändringen, då pensionsfondens lånefordringar hos staten och dess innehav av statens masskuldebrevslån tidigare eliminerats som interna poster från statens skuld.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2009/04/jyrt_2009_04_2010-03-31_tie_001_sv.html