Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2010

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat 108 miljardia euroa vuoden 2009 lopussa

Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu nettorahoitusvarallisuus eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli vuoden lopussa 108 miljardia euroa, mikä on 1,2 miljardia euroa vähemmän kuin syyskuun lopussa. Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat syys-joulukuussa 3,4 miljardia euroa, mutta valtion nettorahoitusvarat pienenivät 3,7 ja kuntien 1,0 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen velat kasvoivat varoja enemmän loka-joulukuun aikana. Julkisyhteisöjen rahoitusvarat kasvoivat 5,6 miljardia, mikä johtui valtion rahoitusvarojen kasvusta 2,9 miljardilla eurolla, kun taas sosiaaliturvarahastojen varallisuus kasvoi 3,0 miljardin ja kuntien pieneni 0,2 miljardin euron verran. Vastaavasti rahoitustilinpidon mukainen valtion velka kasvoi viimeisen neljänneksen aikana 6,6 miljardia euroa, paikallishallinnon 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvarahastojen velka puolestaan pieneni 0,4 miljardia euroa.

Maaliskuusta lähtien voimakkaasti nousseet osakemarkkinat johdattivat työeläkelaitokset poikkeuksellisen hyvään sijoitusvuoteen. Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuuden kasvu jatkui nousevien osakekurssien siivittämänä myös vuoden viimeisen neljänneksen ajan ollen vuoden lopussa yhteensä 122,6 mrd. euroa. TyEL-takaisinlainaus jatkui voimakkaana vuoden 2009 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana mutta hiipui vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä, kun luottamus rahamarkkinoille palautui ja yrityslainojen luototus normalisoitui.

Tilaston aikasarjaan on tehty vastaavat aikasarjamuutokset kuin kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon tammikuussa 2010 julkaistuihin vuositietoihin. Merkittävimpänä muutoksena on Valtion eläkerahaston uudelleen luokittelu valtiosektorista työeläkelaitoksiin. Muutos vähensi valtion ja kasvatti työeläkelaitosten rahoitusvaroja. Lisäksi valtion velka kasvoi muutoksen myötä hieman, koska aiemmin eläkerahaston lainasaamiset valtiolta ja sen hallussa olevat valtion joukkovelkakirjat oli eliminoitu sisäisinä erinä valtion velasta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2009/04/jyrt_2009_04_2010-03-31_tie_001_fi.html