Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.10.2010

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av andra kvartalet år 2010 till 105,5 miljarder euro, vilket är 5,5 miljarder euro mindre än i slutet av första kvartalet.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar var i slutet av andra kvartalet 126,5 miljarder euro, vilket är 1,7 miljarder euro mindre än i slutet av första kvartalet. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar låg på oförändrad nivå, medan statens finansiella nettotillgångar sjönk med 3,8 miljarder euro till -22,0 miljarder euro. Minskningen av socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar berodde på en minskning av de masskuldebrev och penningmarknadsinstrument som innehas av arbetspensionsanstalterna. Samtidigt placerade arbetspensionsanstalterna tillgångar för 1,5 miljarder euro närmast i aktier och andelar. Mest ökade placeringarna i noterade aktier, dit nytt kapital för 0,9 miljarder euro strömmade in. Tidsserien för den offentliga sektorns finansräkenskaper har reviderats fr.o.m. det första kvartalet år 2009.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2010/02/jyrt_2010_02_2010-10-01_tie_001_sv.html