Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 1.10.2010

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus laski vuoden 2010 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu nettorahoitusvarallisuus eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa 105,5 miljardia euroa, mikä on 5,5 miljardia euroa vähemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuus oli toisen neljänneksen lopussa 126,5 miljardia euroa, mikä on 1,7 miljardia euroa vähemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarallisuus pysyi aikaisemmalla tasolla, mutta valtion nettorahoitusvarallisuus laski 3,8 miljardia euroa -22,0 miljardiin euroon. Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuuden pieneneminen johtui työeläkelaitosten hallussa pitämien joukkovelkakirjalainojen ja rahamarkkinainstrumenttien vähentymisestä. Samalla työeläkelaitokset sijoittivat varojaan lähinnä osakkeisiin ja osuuksiin 1,5 miljardia euroa. Eniten lisääntyivät sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin joihin uutta pääomaa virtasi 0,9 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidon aikasarjaa on tarkistettu vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2010/02/jyrt_2010_02_2010-10-01_tie_001_fi.html