Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.10.2012

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskade något under andra kvartalet 2012

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar krympte med 3,5 miljarder euro under andra kvartalet 2012. I slutet av kvartalet uppgick skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder till totalt 106,4 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar
Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet från -34,4 miljarder euro till -38,5 miljarder euro främst på grund av att marknadsvärdet på statens bolagsinnehav försvagades som en följd av emitteringen av masskuldebrev och nedgången i aktiekurserna. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade under perioden och uppgick till 143,0 miljarder euro i slutet av kvartalet. Under det senaste kvartalet minskade arbetspensionsanstalterna sitt innehav av masskuldebrev med totalt 1,9 miljarder euro. Innehavet av fondandelar ökade däremot med ungefär 1,6 miljarder euro. Under andra kvartalet 2012 ökade lokalförvaltningens bruttoskuld till marknadspris bara med moderata 0,1 miljarder euro. I och med det finansiella överskottet ökade lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar från 1,2 miljarder euro till 1,8 miljarder euro.

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/02/jyrt_2012_02_2012-10-01_tie_001_sv.html