Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.10.2012

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat vähenivät hieman vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat hupenivat vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä 3,5 miljardia euroa. Neljänneksen lopulla rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli yhteensä 106,4 miljardia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat vähenivät toisella vuosineljänneksellä -34,4 miljardista -38,5 miljardiin euroon lähinnä joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskun sekä osakekurssien laskun aiheuttaman valtion yhtiöomistusten markkina-arvon heikkenemisen seurauksena.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat pysyivät periodin aikana lähes ennallaan ollen 143,0 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Kuluneella neljänneksellä työeläkelaitokset vähensivät joukkovelkakirjalainojen omistusta kaikkiaan 1,9 miljardilla. Rahasto-osuuksien omistusta puolestaan lisättiin noin 1,6 miljardilla eurolla.

Vuoden 2012 toisen neljänneksen aikana paikallishallinnon markkinahintainen bruttovelka lisääntyi vain maltilliset 0,1 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat rahoitusylijäämän myötä 1,2 miljardista 1,8 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/02/jyrt_2012_02_2012-10-01_tie_001_fi.html