Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.3.2013

Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under sista kvartalet 2012

Statens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, minskade under sista kvartalet 2012 med 2,3 miljarder euro. Under år 2012 krympte statens finansiella nettotillgångar med totalt 8,1 miljarder euro. Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar ökade dock med 3,8 miljarder euro under år 2012, närmast som en följd av ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Minskningen av statens finansiella nettotillgångar under år 2012 beror till största delen på att masskuldebrevsstocken ökade. Statens finansiella tillgångar, som legat på en relativt stabil nivå, ökade närmast på grund av en ökning av lånefordringarna. Statens finansiella nettotillgångar uppgick till -42,3 miljarder euro i slutet av år 2012.

Arbetspensionsanstalternas investeringsbeteende visade inga större förändringar jämfört med tidigare kvartal år 2012. Arbetspensionsanstalterna minskade sina innehav av penningmarknadsinstrument och noterade aktier och ökade sitt innehav särskilt av fondandelar. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade under år 2012 med totalt 14,0 miljarder euro och uppgick till 149,2 miljarder euro i slutet av året. Arbetspensionsanstalternas kapitalvinster från innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick år 2012 till totalt 7,0 miljarder euro.

Under första kvartalet 2012 ökade lokalförvaltningens totala skulder från 22,3 miljarder till 24,1 miljarder euro. Medan lokalförvaltningens finansiella tillgångar var nästan oförändrade sjönk de finansiella nettotillgångarna till minus och var -0,6 miljarder i slutet av året.

Finansräkenskaperna för år 2012 publiceras 11.7.2013. De innehåller också uppgifter om den offentliga sektorn och baserar sig på mer omfattande källmaterial.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/04/jyrt_2012_04_2013-03-28_tie_001_sv.html