Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2014

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui työeläkelaitosten ansiosta vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, kasvoivat vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana 114,8 miljardista 115,2 miljardiin euroon. Koko vuoden 2013 aikana kasvua kertyi 8,6 miljardia euroa. Paikallis- ja valtionhallinnon velkojen kasvaessa varoja enemmän, nettorahoitusvarojen kasvu jäi lähinnä työeläkelaitoksille ja muille sosiaaliturvarahastoille kertyneiden hallussapitovoittojen varaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Vaikka vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä yhtiöomistusten markkina-arvon nousu ja talletusvarojen kasvu lisäsivät hieman valtionhallinnon rahoitusvaroja, heikkeni sen varallisuusasema 1,2 miljardilla eurolla joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskun myötä. Valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat -42,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat olivat vuoden 2013 lopussa 164,2 miljardia euroa. Varat kasvoivat neljänneksen aikana 3,1 miljardia euroa, minkä seurauksena myös koko julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat lisääntyivät. Sosiaaliturvarahastojen varojen kasvu selittyy pääosin noteeratuista osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyneillä hallussapitovoitoilla.

Neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastot sijoittivat nettomääräisesti eniten sijoitusrahasto-osuuksiin. Myös joukkovelkakirjalainojen omistuksia lisättiin. Vastaavasti lainasaamisia vähennettiin kuten vuoden 2013 edellisilläkin neljänneksillä. Varoja vedettiin pois myös käteistalletuksista ja rahamarkkinainstrumenteista.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat hupenivat 1,2 miljardia euroa vuoden 2013 aikana. Paikallishallinnon varojen ja velkojen erotus kasvoi vuoden 2013 loppuun tultaessa suurimmilleen -2,2 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2013/04/jyrt_2013_04_2014-03-31_tie_001_fi.html