Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.6.2014

Statens finansiella nettotillgångar minskade ytterligare under första kvartalet 2014

Statsförvaltningens skulder ökade mer än tillgångarna under första kvartalet 2014. Ökningen av lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas finansiella tillgångar bibehöll dock förändringen av den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar på en positiv nivå. I slutet av första kvartalet 2014 uppgick den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, till 116,2 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade med 2,5 miljarder euro under första kvartalet 2014. Försvagningen av den finansiella ställningen var en följd av emitteringen av masskuldebrevslån. I slutet av granskningsperioden var skillnaden mellan statsförvaltningens finansiella tillgångar och skulder -45,0 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar uppgick till 166,5 miljarder euro i slutet av mars. Under första kvartalet ökade de finansiella tillgångarna med 2,3 miljarder euro, vilket till en stor del förklarar förbättringen av den offentliga sektorns finansiella ställning under perioden. Socialskyddsfondernas finansiella tillgångar ökade i huvudsak tack vare kapitalvinster på aktie- och räntefonder.

Under kvartalet placerade socialskyddsfonderna mest i penningmarknadsinstrument och andelar i placeringsfonder räknat i netto. På motsvarande sätt minskade lånefordringarna, liksom under de föregående kvartalen.

Under granskningsperioden förbättrades lokalförvaltningens finansiella ställning med 0,7 miljarder euro. I slutet av kvartalet var skillnaden mellan lokalförvaltningens finansiella tillgångar och skulder -0,8 miljarder euro.

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 (ESA 2010). Nästa offentliggörande av denna statistik följer det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/01/jyrt_2014_01_2014-06-30_tie_001_sv.html