Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.6.2014

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat hupenivat edelleen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä

Valtionhallinnon velat kasvoivat varoja enemmän vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Paikallishallinnon ja sosiaaliturvarahastojen varojen kasvu piti kuitenkin julkisyhteisöjen yhteenlaskettujen nettorahoitusvarojen muutoksen positiivisena. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, olivat 116,2 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat hupenivat 2,5 miljardilla eurolla vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitusaseman heikkeneminen oli seurausta joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskusta. Tarkastelujakson lopussa valtionhallinnon varojen ja velkojen erotus oli -45,0 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat olivat maaliskuun lopussa 166,5 miljardia euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varat kasvoivat 2,3 miljardilla eurolla, mikä hyvin pitkälti selittää jakson aikana tapahtuneen julkisyhteisöjen rahoitusaseman parantumisen. Sosiaaliturvarahastojen varoja kasvattivat pääosin osake- ja korkorahastoista kertyneet hallussapitovoitot.

Neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastot sijoittivat nettomääräisesti eniten rahamarkkinainstrumentteihin ja sijoitusrahasto-osuuksiin. Vastaavasti lainasaamisia vähennettiin kuten edellisilläkin neljänneksillä.

Tarkastelujakson aikana paikallishallinnon rahoitusasema parani 0,7 miljardilla eurolla. Neljänneksen lopussa paikallishallinnon varojen ja velkojen erotus oli -0,8 miljardia euroa.

EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (ESA 2010). Tämän tilaston seuraava julkaisu on uuden EKT 2010 -järjestelmän mukainen.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2014/01/jyrt_2014_01_2014-06-30_tie_001_fi.html