Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2014

Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar var 170,5 miljarder euro i slutet av andra kvartalet år 2014. Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade under kvartalet från 109,2 miljarder euro till 114,5 miljarder euro, vilket främst förklaras av att socialskyddsfondernas tillgångar ökade. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Under andra kvartalet 2014 ökade statens finansiella tillgångar med något under en miljard euro mer än skulderna. I slutet av granskningsperioden var skillnaden mellan statsförvaltningens finansiella tillgångar och skulder –50,8 miljarder euro. Statsförvaltningens finansiella tillgångar ökade närmast till följd av att marknadsvärdet på bolagsinnehav steg. Till följd av emitteringen översteg statsförvaltningens stock av masskuldebrevslån för första gången 100 miljarder och uppgick till 100,9 miljarder euro i slutet av juni.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar var 170,5 miljarder euro i slutet av andra kvartalet. Socialskyddsfondernas finansiella tillgångar ökade i huvudsak tack vare kapitalvinster på noterade aktier och fondandelar. Liksom under första kvartalet placerade socialskyddsfonderna mest också under andra kvartalet i fondandelar räknat i netto. Samtidigt drogs tillgångar tillbaka från i synnerhet lånefordringar, kortfristiga skuldebrev och insättningar.

Under granskningsperioden förbättrades lokalförvaltningens finansiella ställning med 0,9 miljarder euro. I slutet av kvartalet var skillnaden mellan lokalförvaltningens finansiella tillgångar och skulder –0,4 miljarder euro.

I september 2014 tog EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. Detta är det första offentliggörandet av den offentliga sektorns finansräkenskaper som följer det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. En del av tidsserierna i finansräkenskaperna har ändrats i och med revideringen. Det nya systemet medför ändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar och i sektorindelningen. Dessutom har principerna för produktion av finansräkenskaperna förnyats till vissa detaljer.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/02/jyrt_2014_02_2014-09-30_tie_001_sv.html