Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 16.12.2014

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat hupenivat edelleen vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 115,3 miljardia euroa vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa. Tarkastelujaksolla valtion- ja paikallishallinnon nettorahoitusvarat vähenivät mutta työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen ansiosta julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat jopa kasvoivat hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä valtionhallinnon varojen ja velkojen erotus kasvoi -51,3 miljardista -54,0 miljardiin euroon. Nettorahoitusvarat supistuivat lähinnä talletusvarojen hupenemisen seurauksena.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat vuoden kolmannen neljänneksen lopussa 170,4 miljardia euroa. Tarkastelujakson aikana sosiaaliturvarahastot sijoittivat nettomääräisesti eniten rahasto-osuuksiin, kuten kuluvan vuoden edellisilläkin neljänneksillä. Vastaavasti varoja siirrettiin pois erityisesti lyhytaikaisista velkapapereista.

Tarkastelujakson aikana paikallishallinnon rahoitusvarojen ja velkojen erotus kasvoi puolella miljardilla eurolla. Neljänneksen lopussa paikallishallinnon nettorahoitusvarat olivat -1,1 miljardia euroa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/03/jyrt_2014_03_2014-12-16_tie_001_fi.html