Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2015

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat hupenivat hieman vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 111,6 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana valtion- ja paikallishallinnon nettorahoitusvarat supistuivat yhteensä 3,6 miljardilla eurolla mutta työeläkelaitosten varojen kasvun seurauksena julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat supistuivat vain 1,1 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä valtionhallinnon varojen ja velkojen erotus kasvoi -55,9 miljardista -59,2 miljardiin euroon. Nettorahoitusvarojen supistuminen oli seurausta sekä talletusvarojen hupenemisesta, että joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskusta.

Tarkastelujakson aikana työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat 2,5 miljardilla eurolla. Vuoden lopussa varojen ja velkojen erotus oli 172,7 miljardia euroa. Kuten kahdella edelliselläkin vuosineljänneksellä, työeläkelaitosten varoja kasvattivat hallussapitovoitot. Neljänneksen aikana työeläkelaitosten nettomääräiset sijoitukset sekä rahasto-osuuksiin, noteerattuihin osakkeisiin, että velkapapereihin olivat negatiivisia.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä paikallishallinnon rahoitusvarojen ja velkojen erotus kasvoi -1,6 miljardista eurosta -1,9 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.03.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2014/04/jyrt_2014_04_2015-03-31_tie_001_fi.html