Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.12.2015

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskussa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 110,5 miljardia euroa vuoden 2015 kolmannen neljänneksen lopussa. Neljänneksen aikana valtion- ja paikallishallinnon nettorahoitusvarat laskivat yhteensä n. 6 miljardilla eurolla. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat pienenivät 6,8 miljardia euroa. Yhteensä julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat 13,2 miljardilla eurolla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 5 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -64,3 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat vähenivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana 7,1 miljardilla eurolla. Jakson lopussa varojen ja velkojen erotus oli 176,9 miljardia euroa. Työeläkelaitosten nettomääräisten rahoitusvarojen lasku johtui pääsääntöisesti hallussapitotappioista noteeratuissa osakkeissa ja sijoitusrahasto-osuuksissa. Samalla työeläkelaitokset siirsivät omistustaan talletuksista niihin sekä velkapapereihin. Työeläkelaitosten sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin kasvoivat ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarojen laskuun vaikuttivat mm. hallussapitotappiot sijoitusrahasto-osuuksissa, talletusten väheneminen ja lainakannan kasvu.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, Peter Parkkonen 029 551 2571, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2015/03/jyrt_2015_03_2015-12-21_tie_001_fi.html