Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2016

Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar började öka under sista kvartalet 2015

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av fjärde kvartalet 2015 till 114,4 miljarder euro. Under kvartalet minskade statens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar med totalt 1,4 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar ökade med 5,0 miljarder euro, men övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar sjönk med 0,8 miljarder euro. Totalt ökade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar med 2,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, Anu Marttila 029 551 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2015/04/jyrt_2015_04_2016-03-31_tie_001_sv.html