Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.6.2016

Julkisen sektorin nettorahoitusvarat lievässä laskussa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 110,1 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Neljänneksen aikana valtion nettorahoitusvarat laskivat 3,0 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat sen sijaan kasvoivat 1,2 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 2,2 miljardia euroa. Yhteensä julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat 4,0 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 3,0 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -66,4 miljardia euroa. Sekä valtion varat että velat kasvoivat neljänneksen aikana. Kasvussa olivat varoista talletukset, veloista pitkät joukkovelkakirjalainat.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat nousivat 1,2 miljardilla. Niiden nousuun vaikuttivat mm. talletusten kasvu.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat jakson lopussa 176,9 miljardia euroa. Rahoitusvarat olivat 182,1 miljardia euroa. Rahoitusvaroista suurin osa on rahasto-osuuksissa ja joukkovelkakirjalainoissa. Tilaston laadinnassa oli tällä neljänneksellä käytettävissä uusi, entistä yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoava kysely työeläkelaitosten sijoitusvaroista. Muutoksista suurin osa on kuitenkin luonteeltaan erien sisäisiä luokitusmuutoksia. Aiempien neljännesten tietoja ei ole vielä päivitetty kaikilta osin vastaavasti.

Muiden sosiaaliturvarahastojen velanotto lisääntyi merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Nyt velan kasvu on taittunut. Myös varat ovat olleet nousussa ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarallisuus onkin noussut 0,8 miljardia euroa ollen jakson lopussa 2,0 miljardia euroa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala 029 551 3349, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.06.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/01/jyrt_2016_01_2016-06-30_tie_001_fi.html