Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.9.2016

Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 110,1 miljardia euroa vuoden 2016 toisen neljänneksen lopussa. Neljänneksen aikana valtion nettorahoitusvarat laskivat 0,1 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat jatkoivat kasvuaan, nyt 0,9 miljardilla eurolla. Myös työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat kasvussa, nousten 2,5 miljardia euroa. Yhteensä julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat nousivat 3,3 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 0,1 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -67,4 miljardia euroa. Sekä valtion varat että velat laskivat neljänneksen aikana. Varat laskivat hieman velkoja enemmän, mikä johti nettorahoitusvarojen lievään laskuun. Laskussa olivat varoista talletukset, veloista pitkät joukkovelkakirjalainat.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat nousivat 0,9 miljardilla. Paikallishallinnon velat laskivat ja varat puolestaan kasvoivat. Nettorahoitusvarat olivat -1,5 miljardia euroa neljänneksen lopussa. Varoissa nousussa olivat siirtokelpoiset talletukset, veloissa laskussa olivat pitkäaikaiset lainat. Paikallishallinnon velat ovat olleet laskussa vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat jakson lopussa 177,1 miljardia euroa, nousten 2,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen noususta suurin osa on tullut rahasto-osuuksista. Niiden hallussapitovoitot ovat kasvaneet ajanjaksolla noin 2,2 miljardia euroa. Lisäksi työeläkelaitokset ovat siirtäneet varojaan talletuksista ulkomaisiin rahasto-osuuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Työeläkelaitosten rahoitusvarat olivat toisella neljänneksellä yhteensä 182,2 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten johdannaissopimusten ja arvopaperilainauksen yhteydessä vastaanottamista ja antamista käteisvakuuksista on saatu eriteltyä tietoa vuoden 2016 alusta alkaen. Aiemmin nämä erät ovat olleet erittelemättöminä muiden saamisten ja velkojen joukossa. Nyt käteisvakuudet on siirretty lyhytaikaisiin lainoihin. Samalla on tarkasteltu uudelleen myös muita velkoja, sillä niihin sisältyvistä arvopaperikaupan selvityksen ajaksi syntyneistä lyhytaikaisista veloista on samaten saatu eriteltyä tietoa vasta vuoden 2016 alusta. Aikasarjakorjaus koskee tällä erää vuosia 2012–2016. Aikasarjoihin saattaa tulla lisää muutoksia myöhemmin.

Muiden sosiaaliturvarahastojen velanotto lisääntyi merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Nyt velan määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun. Myös varat laskivat hieman edellisestä neljänneksestä, joten muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat pysyivät ennallaan 1,9 miljardin euron tasolla.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lea Vuorinen 029 551 3642, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.09.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/02/jyrt_2016_02_2016-09-30_tie_001_fi.html