Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.12.2016

Julkisen sektorin nettorahoitusvarat nousussa vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 114,3 miljardia euroa vuoden 2016 kolmannen neljänneksen lopussa. Neljänneksen aikana valtion nettorahoitusvarat nousivat 1,4 miljardilla eurolla. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat laskivat 0,1 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat kasvussa, nousten 4,0 miljardia euroa. Yhteensä julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat nousivat 5,3 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 1,4 miljardia euroa, ollen neljänneksen lopussa -67,0 miljardia euroa. Valtion varat nousivat ja velat laskivat neljänneksen aikana, mikä johti nettorahoitusvarojen nousuun. Nousussa olivat varoista noteeratut osakkeet, veloista laskussa olivat lyhytaikaiset velkapaperit.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat laskivat 0,1 miljardilla. Sekä paikallishallinnon velat että varat laskivat. Varat laskivat hieman velkoja enemmän, mikä johti nettorahoitusvarojen lievään laskuun. Nettorahoitusvarat olivat -1,4 miljardia euroa neljänneksen lopussa. Varoissa laskussa olivat muut saamiset erä, veloissa puolestaan laskussa olivat kauppaluotot ja muut velat erä.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat jakson lopussa 180,8 miljardia euroa, nousten 3,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen noususta suurin osa on tullut rahasto-osuuksista ja osakkeista, pääosin hallussapitovoittojen ansiosta. Rahastoihin ja osakkeisiin virtasi uusia sijoituksia myös nettomääräisesti, samoin talletuksiin. Varoja siirtyi pois velkapapereista ja antolainauksesta. Työeläkelaitosten rahoitusvarat olivat kolmannella neljänneksellä yhteensä 185,9 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen varat ja velat nousivat hieman edellisestä neljänneksestä. Nettorahoitusvarat pysyivät kuitenkin ennallaan 1,9 miljardin euron tasolla.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lea Vuorinen 029 551 3642, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/03/jyrt_2016_03_2016-12-22_tie_001_fi.html