Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade marginellt under fjärde kvartalet 2016

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 114,3 miljarder euro i slutet av år 2016. De finansiella nettotillgångarna ökade med 0,9 miljarder euro från föregående kvartal. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 3,9 miljarder euro, men statsförvaltningens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade. Enligt preliminära uppgifter ökade den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar med 2,1 miljarder euro under hela år 2016. Årsförändringen var 1,9 procent, dvs. nästan lika mycket som året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/04/jyrt_2016_04_2017-03-31_tie_001_sv.html