Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2017

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat niukasti vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 114,3 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 0,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 3,9 miljardia euroa, mutta valtionhallinnon ja paikallishallinnon nettorahoitusvarat supistuivat. Koko vuoden 2016 aikana julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kasvoivat ennakkotiedon mukaan 2,1 miljardia euroa. Vuosimuutos oli 1,9 prosenttia eli lähes saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 0,6 miljardia euroa ollen viimeisen neljänneksen lopussa -67,6 miljardia euroa. Sekä valtion varat että velat kasvoivat neljänneksen aikana. Valtion varat kasvoivat 1,5 miljardia euroa ja velat 2,0 miljardia euroa, mikä johti nettorahoitusvarojen laskuun.

Viimeisen neljänneksen aikana valtionhallinnon varoista talletukset nousivat 1,0 miljardia euroa ja pitkäaikaiset lainasaamiset vähenivät 0,4 miljardia euroa. Noteerattujen osakkeiden kanta kasvoi 0,7 miljardia euroa ja muut saamiset 0,6 miljardia euroa. Veloista lyhyt- ja pitkäaikaisten velkapaperien kanta kasvoi yhteensä 2,2 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana valtion nettorahoitusvarat vähenivät 4,5 miljardilla eurolla.

Vuoden 2016 neljännen neljänneksen lopussa paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat olivat -3,9 miljardia euroa. Vuoden aikana nettorahoitusvarat vähenivät 0,3 miljardia euroa. Neljännen neljänneksen lopussa pitkäaikaisten lainojen kanta oli 16,5 miljardia euroa. Vuoden takaiseen ajankohtaan nähden kasvua oli 0,7 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 4,3 miljardia euroa vuoden 2016 viimeisen neljänneksen aikana, niin että vuoden lopun taso oli 185,1 miljardia. Rahasto-osuuksiin virtasi nettomääräisesti lisää varoja 3,2 miljardia euroa, minkä lisäksi työeläkelaitokset saivat niistä hallussapitovoittoja 4,0 miljardia euroa. Osakesijoitusten kanta nousi 1,3 miljardilla eurolla pääasiassa hallussapitovoittojen ansiosta. Velkapapereihin sijoitettujen varojen yhteismäärä väheni neljänneksen aikana 3,7 miljardia euroa ja talletuskanta supistui 1,3 miljardia.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,5 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä ja olivat vuoden lopussa 0,7 miljardia. Lasku johtui pääasiassa talletuskannan supistumisesta 0,4 miljardilla eurolla. Vuositason muutos muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvaroissa oli kuitenkin ennakkotietojen mukaan niukasti positiivinen.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/04/jyrt_2016_04_2017-03-31_tie_001_fi.html