Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.9.2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under andra kvartalet 2017

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 126 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2017. De finansiella nettotillgångarna ökade med 5,9 miljarder euro från föregående kvartal. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade med totalt 2,7 miljarder euro. Också lokalförvaltningens och statsförvaltningens finansiella nettotillgångar visade en ökning. Lokalförvaltningen ökade med 1,3 miljarder euro och statsförvaltningen med 1,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/02/jyrt_2017_02_2017-09-29_tie_001_sv.html