Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.9.2017

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarojen kasvu jatkui vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 126 miljardia euroa vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 5,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,7 miljardia euroa. Myös paikallishallinnon ja valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat kasvussa. Paikallishallinnon osalta nousua oli 1,3 miljardia euroa ja valtionhallinnon osalta 1,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 1,8 miljardia euroa ollen toisen neljänneksen lopussa -66,4 miljardia euroa. Valtion varat supistuivat 2,0 miljardia euroa, mikä johtui ensisijaisesti talletusten laskusta. Velat supistuivat 3,9 miljardia euroa, ensisijaisesti pitkien joukkovelkakirjalainojen kannan laskun myötä. Nämä yhdessä johtivat valtionhallinnon nettorahoitusvarojen nousuun.

Vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat olivat -1,1 miljardia euroa. Varallisuuden muutokset ovat olleet maltillisia kuluvana vuonna. Ensimmäisen neljänneksen lopussa pitkäaikaisten lainojen kanta oli 16,9 miljardia euroa. Kasvua oli 0,6 miljardia verrattuna edelliseen neljännekseen.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 2,9 miljardia euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Rahasto-osuuksien kanta laski 3,0 miljardia euroa, josta hallussapitotappiota 1,2 miljardia euroa. Lisäksi rahaa virtasi pois myös noteeratuista osakkeista ja velkapapereista. Talletuskanta sen sijaan kasvoi 4,7 miljardia euroa. Lähes puolet työeläkelaitoksien sijoituksista on rahasto-osuuksissa. Seuraavaksi eniten omistuksia on pitkäaikaisissa joukkovelkapapereissa, joihin työeläkelaitokset ovat sijoittaneet viidenneksen varoistaan.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/02/jyrt_2017_02_2017-09-29_tie_001_fi.html