Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.12.2017

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edelleen vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 130,7 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat nousivat 4,8 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,0 miljardia euroa. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan, mutta valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat 2,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 2,8 miljardia euroa, ollen kolmannen neljänneksen lopussa -63,6 miljardia euroa. Valtion varat kasvoivat 1,7 miljardia euroa, mikä johtui ensisijaisesti noteerattujen osakkeiden arvonnoususta. Velat supistuivat 1,2 miljardia euroa, ensisijaisesti pitkien joukkovelkakirjalainojen kannan laskun myötä. Nämä yhdessä johtivat valtionhallinnon nettorahoitusvarojen kasvuun.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat pysyivät ennallaan -1,1 miljardin euron tasolla. Varallisuuden muutokset ovat olleet maltillisia kuluvana vuonna. Kolmannen neljänneksen lopussa pitkäaikaisten lainojen kanta oli 16,6 miljardia euroa. Laskua oli 0,3 miljardia euroa verrattuna edelliseen neljännekseen.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 2,4 miljardia euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Rahasto-osuuksien kanta nousi 2,5 miljardia euroa, josta hallussapitovoittojen osuus oli 0,6 miljardia euroa. Osakesijoitusten kanta nousi 0,6 miljardilla eurolla pääasiassa hallussapitovoittojen ansiosta. Velkapapereihin sijoitettujen varojen määrä pysyi lähes ennallaan. Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,4 miljardilla eurolla 1,1 miljardiin euroon. Lasku johtui muiden sosiaaliturvarahastojen hallussaan pitämien sekä pitkä- että lyhytaikaisten velkapaperien kannan supistumisesta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/03/jyrt_2017_03_2017-12-22_tie_001_fi.html