Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.3.2018

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2017 kaikilla neljänneksillä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 130,9 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 1,1 miljardia euroa kolmannesta neljänneksestä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat nousivat yhteensä 2,7 miljardia euroa. Valtionhallinnon nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan, mutta paikallishallinnon nettorahoitusvarat supistuivat 1,8 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Koko vuoden 2017 aikana julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kasvoivat ennakkotiedon mukaan 16,1 miljardia euroa. Vuosimuutos 14,0 prosenttia on huomattava kun verrataan edeltävän vuoden 3,1 prosentin kasvuun.

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 0,2 miljardia euroa, ollen vuoden 2017 lopussa -64,2 miljardia euroa. Valtion varat kasvoivat 2,3 miljardia euroa, mikä johtui ensisijaisesti noteerattujen osakkeiden arvonnoususta. Velat kasvoivat 2,1 miljardia euroa, pääasiassa velkakirjalainojen kannan kasvun myötä. Nämä yhdessä johtivat valtionhallinnon nettorahoitusvarojen niukkaan kasvuun.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat supistuivat 1,8 miljardia euroa. Siirtokelpoiset talletukset laskivat 0,65 miljardia euroa ja samanaikaisesti muut velat kasvoivat 1,4 miljardia euroa. Viimeisen neljänneksen lopussa pitkäaikaisten lainojen kanta oli ennakkotietojen mukaan 17,0 miljardia euroa. Kasvua oli 0,4 miljardia euroa verrattuna edelliseen neljännekseen.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 2,6 miljardia euroa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Rahasto-osuuksien kanta nousi 4,1 miljardia euroa, josta hallussapitovoittojen osuus oli 1,2 miljardia euroa. Osakesijoitusten kanta nousi 0,4 miljardilla eurolla pääasiassa hallussapitovoittojen ansiosta. Velkapapereihin sijoitettujen varojen määrä laski 0,3 miljardilla eurolla. Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan 1,8 miljardissa eurossa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2017/04/jyrt_2017_04_2018-03-28_tie_001_fi.html