Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.6.2018

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 132,8 miljardia euroa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 1,8 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä, paikallishallinnon vetäminä. Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat supistuivat yhteensä 0,6 miljardia euroa, mutta samalla valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat 0,6 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat nousivat edellisen neljänneksen tasosta 0,6 miljardia euroa, ollen neljänneksen lopussa -63,5 miljardia euroa. Valtion johdannaisissa siirryttiin bruttokirjauksiin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Kirjaamistavan muutos aiheutti noin 6 miljardin euron kasvun sekä varoihin että velkoihin. Muutoksella ei ole vaikutusta nettorahoitusvaroihin. Varat laskivat 1,0 miljardia euroa pääosin talletuskannan laskun myötä, ja velka supistui 1,6 miljardia euroa erityisesti velkapaperikannan laskun johdosta, kun johdannaiskirjauksen vaikutus on vähennetty sekä varoista että veloista.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 1,8 miljardia euroa. Varat kasvoivat 0,8 miljardia euroa ensisijaisesti talletusten kasvun johdosta. Paikallishallinnon velat supistuivat 0,9 miljardia euroa pääosin sekä lyhyt- että pitkäaikaisten lainojen kannan laskun myötä. Pitkäaikaisten lainojen kanta oli neljänneksen lopussa 16,6 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 195,5 miljardia euroa. Noteerattujen osakkeiden kanta nousi 1,1 miljardia euroa pääosin osakehankintojen myötä. Osakeostoja rahoitettiin talletuksilla ja niiden kanta supistui 1,3 miljardia euroa. Johdannaiskanta laski 0,6 miljardia euroa ja samalla niihin liittyvien käteisvakuuksien kanta supistui 0,3 miljardia euroa. Rahasto-osuuksiin ja velkapapereihin sijoitettujen varojen määrä pysyi lähes ennallaan. Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat nousivat 0,2 miljardia euroa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2018/01/jyrt_2018_01_2018-06-28_tie_001_fi.html