Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.6.2019

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2019

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 132,1 miljarder euro i slutet av första kvartalet 2019. De finansiella nettotillgångarna ökade med 9,8 miljarder euro från föregående kvartal, särskilt till följd av arbetspensionsanstalternas kapitalvinster. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar ökade med totalt 10,0 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar minskade med 0,2 miljarder euro. Statsförvaltningens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2019/01/jyrt_2019_01_2019-06-28_tie_001_sv.html