Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.9.2020

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 132,2 miljardia euroa vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 9,7 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten positiivisista sijoitustuotoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat pysyivät edellisen neljänneksen tasolla -63,5 miljardissa eurossa. Varat kasvoivat kokonaisuudessaan 8,4 miljardia euroa varsinkin osakkeiden ja osuuksien hallussapitovoitoista sekä siirtokelpoisten talletusten kannan kasvusta johtuen. Hallussapitovoittoja osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyi yhteensä 5,3 miljardia euroa. Velat kasvoivat 8,4 miljardia euroa pääosin lyhyt- ja pitkäaikaisen velkapaperikannan kasvun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat laskivat 0,5 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -7,1 miljardia euroa. Varat kasvoivat 0,8 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat 1,3 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 22,5 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 200,3 miljardia euroa. Kasvua työeläkeyhtiöiden nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 10,4 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat sijoitusrahasto-osuuksien osalta 5,4 miljardia euroa ja lisäksi osakkeiden ja osuuksien osalta hallussapitovoitot olivat 3,8 miljardia euroa. Pitkäaikaisista velkapapereista hallussapitovoittoja kertyi 1,0 miljardia euroa ja työeläkelaitokset luopuivat niistä yhteensä 1,6 miljardin euron edestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,2 miljardia euroa. Velkakanta kasvoi kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa suureksi osaksi velkapaperikannan kasvun myötä. Siirtokelpoisten talletusten 1,0 miljardin kasvu selittää suurimman osan varojen 1,1 miljardin kasvusta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2020/02/jyrt_2020_02_2020-09-25_tie_001_fi.html