Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.3.2021

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 152,3 miljardia euroa vuoden 2020 viimeisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 16,0 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi valtionhallinnon ja työeläkelaitosten hallussapitovoitoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 2,1 miljardia euroa ja olivat -60,1 miljardia euroa neljänneksen lopussa. Varat kasvoivat kokonaisuudessaan 6,6 miljardia euroa. Hallussapitovoittoja noteeratuista osakkeista kertyi yhteensä 6,9 miljardia euroa. Siirtokelpoisten talletusten kanta laski yhteensä 1,0 miljardia euroa. Velat kasvoivat 4,4 miljardia euroa pääosin velkapaperikannan kasvun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 0,8 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -7,9 miljardia euroa. Varat kasvoivat 2,5 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat 1,6 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 23,8 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 218,2 miljardia euroa. Kasvua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 13,1 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien osalta 10,8 miljardia euroa ja työeläkelaitokset lisäsivät niitä nettona 2,2 miljardin euron verran. Siirtokelpoisten talletusten kanta pieneni 1,1 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen varat ja velat pysyivät lähes edellisen neljänneksen tasolla.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2020/04/jyrt_2020_04_2021-03-26_tie_001_fi.html