Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.6.2021

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 160,1 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 7,9 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Kasvu johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten hallussapitovoitoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisestä neljänneksestä 4,5 miljardia euroa ja olivat -65,1 miljardia euroa neljänneksen lopussa. Varat vähenivät kokonaisuudessaan 3,0 miljardia euroa. Hallussapitotappioita noteeratuista osakkeista kertyi yhteensä 2,4 miljardia euroa. Siirtokelpoisten talletusten kanta kasvoi 1,5 miljardia euroa. Velat kasvoivat yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 1,7 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -5,8 miljardia euroa. Varat kasvoivat 0,5 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat vähenivät 1,2 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 23,2 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 229,2 miljardia euroa. Kasvua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 11,0 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien osalta 11,9 miljardia euroa ja työeläkelaitokset vähensivät niitä nettona 0,8 miljardin euron verran. Siirtokelpoisten talletusten kanta pieneni 1,8 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Velkapaperisaamisia työeläkelaitokset lisäsivät neljänneksen aikana 1,3 miljardin euron verran.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 1,8 miljardia euroa ensimmäisen neljänneksen lopussa. Niiden varat laskivat 0,1 miljardia euroa ja velat kasvoivat 0,2 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä, jolloin nettorahoitusvarat heikkenivät yhteensä 0,3 miljardin euron verran.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu neljännesvuositietojen osalta siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille alkuvuodesta 2021: http://www.stat.fi/uutinen/kuntatalouden-neljannesvuositiedot-julkaistu-ensimmaista-kertaa-tutkikuntiafi-palvelussa Uudessa tiedonkeruussa tavoitteena on ollut pitkälle viety automaatio. Lisäksi kerättävä tietosisältö on aiempaa laajempi. Muutoksilla voi alkuvaiheessa olla vaikutuksia julkisyhteisöjä koskevien tietojen laatuun ja vertailukelpoisuuteen tilastoinnin näkökulmasta.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2021/01/jyrt_2021_01_2021-06-24_tie_001_fi.html