Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2011

Användningen av naturresurser på uppgång efter recessionsåret

Totalanvändningen av naturresurser inom samhällsekonomin i Finland uppgick till 537 miljoner ton år 2010. Detta innebar något över 100 ton per finländare. Totalanvändningen av naturresurser är summan av direkta inhemska och utländska inflöden samt dolda flöden. År 2010 vände totalanvändningen kraftigt uppåt jämfört med året innan. Mest ökade användningen av trä och mineraler, båda med 25 procent. Användningen av växter minskade däremot med 14 procent, främst på grund av en minskad spannmålsskörd.

Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2010

 Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2010

Statistikcentralen publicerar nu statistiken över materialflöden i samhällsekonomin för första gången. Tidigare har tidsserien för statistiken (1970–2009) sammanställts av Thule-institutet vid Uleåborgs uni-versitet. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna, om vilka Europeiska unionen utfärdade en förordning i år.

Totalanvändningen av naturresurser har varit klart nedåtgående efter oljekrisen i mitten av 1970-talet samt i början av 1990-talet och år 2009. Trots dessa temporära nedgångar har totalanvändningen av naturresurser nästan fördubblats från år 1970 till år 2010. Internationellt sett är totalanvändningen av naturresurser per person på en anmärkningsvärt hög nivå i Finland.

Den finländska ekonomins inverkan på användningen av naturresurser från andra länder har ökat kraf-tigt. De direkta utländska inflödena har på 40 år blivit 2,3 gånger större och importens dolda flöden 3,5 gånger större.

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin, dvs. mängden använt material i förhållande till bruttonationalprodukten, var som lägst dvs. effektivast år 2009. Intensiteten försvagades klart år 2010.

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1970–2010

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1970–2010

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2010/kanma_2010_2011-11-15_tie_001_sv.html