Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.11.2013

Användningen av naturresurser som direkta inflöden minskade med 2 procent

De direkta inflödena inom samhällsekonomin var år 2012 totalt omkring 240 miljoner ton varav inhemska inflödens andel var 185 miljoner ton. De största inhemska inflödena av naturresurser är malm, byggnadssten, grus och sand samt trä och växter. Växternas och de vilda djurens andel av inhemska inflöden var omkring 5 procent, dvs. 10 miljoner ton. Under de senaste decennierna var användningen av inhemska naturresurser som lägst under depressionsåren på 1990-talet, år 1993 omkring 140 miljoner ton.

Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2012

Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2012

Totalanvändningen av naturresurser inom samhällsekonomin i Finland uppgick år 2012 till totalt 560 miljoner ton. Av detta var omkring 245 miljoner ton s.k. dolda flöden utomlands och omkring 75 miljoner ton naturresurser som utvunnits i Finland, men inte använts. Mängden naturresurser som inte används uppkommer i Finland särskilt inom utvinning av mineral, transport av jordmaterial och inom avverkning. Mängden dolda flöden och naturresurser som inte används är större än mängden direkta flöden.

Jämfört med året innan gällde år 2012 de största förändringarna inom inhemska flöden minskningen av torvtäkt och ökningen av utvinning av metallmalmer. Inflöden av direkta förädlade importprodukter minskade med nästan 5 procent, men de dolda flödena ökade med närmare 4 procent. Detta berodde på ökad import av malm och elapparater, vilka är förknippade med stora utländska dolda flöden.

Statistikcentralen började publicerade statistik över materialflöden i samhällsekonomin år 2011. Statistiken ingår i miljöräkenskaperna som Europeiska unionen utfärdade en förordning om år 2011 och FN gav en internationell rekommendation om i fjol.

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1970–2012

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1970–2012

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 09 1734 3457, Leo Kolttola 09 1734 3234, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2012/kanma_2012_2013-11-19_tie_001_sv.html